• Een stichting die de Alkmaarse 'Grote kerk' een warm hart toedraagt.

 • Het familiewapen van de Familie De Dieu. (foto: Rein Schouten, Alkmaar)

 • Een stichting die de Alkmaarse 'Grote kerk' een warm hart toedraagt.

 • Overhandiging cheque aan burgemeester Bruinooge; bijdrage van Vriendenstichting aan restauratie koorhek

Oorsprong

Kort na het moment dat de Hervormde Diaconie besloten had de Grote Sint Laurenskerk niet meer voor de erediensten te gebruiken en de kerk voor een symbolisch bedrag had verkocht aan de Stichting Behoud Monumentale Kerken Alkmaar, is op 3 februari 1993 de Stichting Vrienden van de Grote Sint Laurenskerk opgericht.

De ‘Vriendenstichting’ is dan ook nauw betrokken geweest bij de intensieve restauratie van het gebouw, die in 1996 werd voltooid.

Maar een monument als onze ‘Grote Kerk’ blijft altijd onderhoud vragen en de ‘Vriendenstichting’ zet zich nog altijd in om gelden bijeen te brengen om restauraties mogelijk te maken en verbeteringen aan te brengen.

Culturele ANBI Stichting

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Doelstelling

De Grote Sint Laurenskerk de ‘huiskamer van Alkmaar’ te laten zijn. Dé ontmoetingsplaats voor en van alle Alkmaarders, een plek waar het goed toeven is.
 

Missie

‘We zien als onze belangrijkste taak het financieel ondersteunen van restauraties van de vele kunstschatten in de Grote Sint Laurenskerk.’

Stichting Inkomsten

De Stichting ontvangt donaties van particulieren en bedrijven. Daarnaast zorgen de evenementen die de Stichting organiseert voor een bijdrage. De evenementen die de Stichting organiseert zijn Vriendenbock en Vini Amici.


Stichting Bestedingen

De Stichting wendt haar vermogen uitsluitend en alleen aan voor restauraties of verbeteringen aan de Grote Sint Laurenskerk. De Stichting financiert deze op eigen initiatief, of draagt financieel bij aan restauraties en verbeteringen op verzoek van de Stichting tot Behoud van Monumentale Kerken in Alkmaar.

Recente projecten en bestedingen:
 • Restauratie Gewelfschotels (2022/2023), € 15.000
 • Donatie aan Stichting Het Grote Raam (2022), € 2.500
 • Restauratie Gewelfschotels (2019/2020), € 100.000
 • Restauratie Herenkamer (2016/2017), € 30.000
 • Restauratie Koorhek (2015), € 40.000
 • Verplaatsen Kroonluchter (2014), € 5.000


  Beloningsbeleid

  Het bestuur bestaat volledig uit vrijwilligers, zonder dat zij hiervoor een vergoeding ontvangen.

  Een vergoeding is verstrekt aan een vrijwilliger, niet zijnde bestuurslid, voor onderzoeksdoeleinden naar de Mystiek van de Grote Sint Laurenskerk.

  Financieel overzicht

  De verantwoording van de financiën kunt u hier nalezen.