• Een stichting die de Alkmaarse 'Grote kerk' een warm hart toedraagt.

  • Het familiewapen van de Familie De Dieu. (foto: Rein Schouten, Alkmaar)

  • Een stichting die de Alkmaarse 'Grote kerk' een warm hart toedraagt.

  • Overhandiging cheque aan burgemeester Bruinooge; bijdrage van Vriendenstichting aan restauratie koorhek

Oorsprong

Kort na het moment dat de Hervormde Diaconie besloten had de Grote Sint Laurenskerk niet meer voor de erediensten te gebruiken en de kerk voor een symbolisch bedrag had verkocht aan de Stichting Behoud Monumentale Kerken Alkmaar, is op 3 februari 1993 de Stichting Vrienden van de Grote Sint Laurenskerk opgericht.

De ‘Vriendenstichting’ is dan ook nauw betrokken geweest bij de intensieve restauratie van het gebouw, die in 1996 werd voltooid.

Maar een monument als onze ‘Grote Kerk’ blijft altijd onderhoud vragen en de ‘Vriendenstichting’ zet zich nog altijd in om gelden bijeen te brengen om restauraties mogelijk te maken en verbeteringen aan te brengen.

Doelstelling

De Grote Sint Laurenskerk de ‘huiskamer van Alkmaar’ te laten zijn. Dé ontmoetingsplaats voor en van alle Alkmaarders, een plek waar het goed toeven is.
 

Missie

‘We zien als onze belangrijkste taak het financieel ondersteunen van restauraties van de vele kunstschatten in de Grote Sint Laurenskerk.’

Ambassadeurs

De ‘Vriendenstichting’ geeft graag acte de présance op lokale evenementen en beurzen die in de kerk plaatsvinden.

Vind je het leuk om een aantal keer per jaar onze stand te bemannen, om donateurs te werven, neem dan [contact] op met het Vriendenbestuur.